Lidmaatschap

Leeftijd
Bij Thai Gym is iedereen vanaf 9 jaar van harte welkom. Zowel beginners als gevorderden kunnen de lessen goed volgen. De trainer ziet er sterk op toe dat iedereen op het juiste niveau traint. Nieuwkomers worden direct opgenomen en geholpen door de groep omdat discipline en respect voor elkaar bij Thai Gym voorop staat.

Contributie

1 keer trainen per week -Jeugd t/m 17 jaar-Eur 19,95 per maand
2 keer trainen per week -Jeugd t/m 17 jaar- Eur 24,95 per maand

1 keer trainen per week -volwassenen- Eur 22,95 per maand
Onbeperkt trainen (8x) per week -volwassenen-Eur 29,95 per maand

Alle bedragen worden maandelijks via automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

Thai Gym kent geen jaarlijkse of halfjaarlijkse contracten, alle abbonementen zijn maandelijks opzegbaar.

Algemene voorwaarden Thai Gym

De contributie wordt maandelijks rond de 28ste voorafgaand van de verschuldigde maand geïncasseerd.

De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap en is strikt persoonlijk, het lidmaatschap loopt door tot opzegging.

Bij inschrijving wordt de lopende maand naar rato berekend, tevens wordt hierbij een maand opzegtermijn en vijf euro administratiekosten berekend.

Opzegging dient schriftelijk per brief te gebeuren en persoonlijk ingeleverd te worden bij de trainer. De opzegtermijn bedraagt één maand.  

Opzegging kan pas geschieden wanneer achterstallige lesgelden zijn betaald.  

Restitutie van betaalde lesgelden/incasso wordt niet verleend.

De leiding is ten alle tijde gerechtigd het lidmaatschap te beëindingen.

Minderjarige personen vanaf 16 tot 18 jaar kunnen uitsluitend door de ouders worden ingeschreven na toestemming van de trainer.

Tijdens de training wordt er door de leden representatieve sportkleding gedragen, singlets, haltershirts, voetbalshirts of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

In de zomervakantie is er een vakantierooster en worden de trainingen eventueel buiten verzorgd.

De sportschool / de leiding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen voor / na of tijdens de lessen. Deelname geschiedt op eigen risico.

De sportschool / de leiding daarvan is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van het lid.

De sportschool behoudt zich het recht voor om van openingstijden, locatie of instructeurs te wisselen.