Lidmaatschap

Leeftijd
Dames en heren vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.
Ben je 16 of 17 jaar oud dan dien je toestemming te krijgen van je ouders of verzorgers, daarnaast zal de trainer aan de hand van een proefles bepalen of je fysiek en mentaal in staat bent om de lessen te volgen.

Contributie

1 keer trainen per week Eur 20,00 per maand
2 keer trainen per week Eur 27,50 per maand
Onbeperkt trainen  Eur 32,50 per maand

Alle bedragen worden maandelijks via automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

Algemene voorwaarden Thai Gym

De contributie wordt maandelijks rond de 28ste voorafgaand van de verschuldigde maand geïncasseerd.

De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap en is strikt persoonlijk, het lidmaatschap loopt door tot opzegging. 

Bij inschrijving wordt de lopende maand naar rato berekend, tevens wordt hierbij een maand opzegtermijn en vijf euro administratiekosten berekend.

Opzegging dient schriftelijk per brief te gebeuren en persoonlijk ingeleverd te worden bij de trainer. De opzegtermijn bedraagt één maand.  

Opzegging kan pas geschieden wanneer achterstallige lesgelden zijn betaald.  

Restitutie van betaalde lesgelden/incasso wordt niet verleend. 

De leiding is ten alle tijde gerechtigd het lidmaatschap te beëindingen. 

Minderjarige personen vanaf 16 tot 18 jaar kunnen uitsluitend door de ouders worden ingeschreven na toestemming van de trainer.

Tijdens de training wordt er door de leden representatieve sportkleding gedragen, singlets, haltershirts, voetbalshirts of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

In de zomervakantie is er een vakantierooster en worden de trainingen eventueel buiten verzorgd. 

De sportschool / de leiding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen voor / na of tijdens de lessen. Deelname geschiedt op eigen risico.

De sportschool / de leiding daarvan is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van het lid. 

De sportschool behoudt zich het recht voor om van openingstijden, locatie of instructeurs te wisselen.