06 22 30 14 67 info@thaigym.nl

Lidmaatschap

Leeftijd

Bij Thai Gym is iederen vanaf 9 jaar van harte welkom en de trainingsgroepen zijn als volgt verdeeld:

 • Tieners van 9-12 jaar m/v
 • Jongeren van 13-17 jaar m/v
 • Volwassenen starters/recreanten/lichtgevorden vanaf 18 jaar m/v
 • Volwassenen Gevorden en wedstrijdvechters m/v vanaf 18 jaar m/v
 • Dames groep vanaf 18 jaar op woe ochtend v

Zowel beginners als gevorderden kunnen de lessen goed volgen. De trainer ziet er sterk op toe dat iedereen op het juiste niveau traint. Nieuwkomers worden direct opgenomen en geholpen door de groep omdat discipline en respect voor elkaar bij Thai Gym voorop staat.

Contributie

Volwassenen

 • 1 keer trainen per week                      Eur 22,95 per maand
 • Onbeperkt trainen per week             Eur 29,95 per maand

Jeugd

 • 1 keer trainen per week                      Eur 19,95 per maand
 • 2 keer trainen per week                      Eur 24,95 per maand

Alle bedragen worden maandelijks via automatische incasso afgeschreven rond de 28ste van de maand.

Thai Gym kent geen jaarlijkse of halfjaarlijkse contracten, alle abbonementen zijn maandelijks opzegbaar.

 

Veiligheid

Thai Gym vindt de (sociale) veiligheid van jeugd en volwassenen zeer belangrijk. Thai Gym is aangesloten bij de Vechtsport Autoriteit. De Vechtsport Autoriteit heeft externe vertrouwenspersonen. Bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan je grensoverschrijdend gedrag melden. Als je niet bij één van de trainers terecht kan of wil, benader dan een VCP. De VCP kan achterhalen wat er is gebeurd, en inschatten wat de beste vervolgstappen zijn. Klik op de volgende link voor meer informatie: Vertrouwenskwesties – Vechtsportautoriteit.

 

Algemene voorwaarden Thai Gym

De contributie wordt maandelijks rond de 28ste voorafgaand van de verschuldigde maand geïncasseerd.

De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap en is strikt persoonlijk, het lidmaatschap loopt door tot opzegging.

Bij inschrijving wordt de lopende maand naar rato berekend, tevens wordt hierbij een maand opzegtermijn en vijf euro administratiekosten berekend.

Opzegging dient schriftelijk per brief te gebeuren en persoonlijk ingeleverd te worden bij de trainer. De opzegtermijn bedraagt één maand.  

Opzegging kan pas geschieden wanneer achterstallige lesgelden zijn betaald.  

Restitutie van betaalde lesgelden/incasso wordt niet verleend.

De leiding is ten alle tijde gerechtigd het lidmaatschap te beëindingen.

Minderjarige personen vanaf 16 tot 18 jaar kunnen uitsluitend door de ouders worden ingeschreven na toestemming van de trainer.

Tijdens de training wordt er door de leden representatieve sportkleding gedragen, singlets, haltershirts, voetbalshirts of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

In de zomervakantie is er een vakantierooster en worden de trainingen eventueel buiten verzorgd.

De sportschool / de leiding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen voor / na of tijdens de lessen. Deelname geschiedt op eigen risico.

De sportschool / de leiding daarvan is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van het lid.

De sportschool behoudt zich het recht voor om van openingstijden, locatie of instructeurs te wisselen. 

Neem contact op

Voor vragen of voor het afspreken van een gratis proefles kunt u hiernaast het formulier invullen. Voor telefonisch of  e-mail contact gebruikt u de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wij hopen u snel te mogen begroeten bij Thai Gym Zoetermeer.
  “Martial arts is not about fighting, it’s about building character.”
  Bo Bennett

  Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.